Witamy w Panorama Hotels


Opis programu Panorama Hotels

Program Panorama Hotels kierowany jest do klientów indywidualnych czyli imiennie do Prezesów, Dyrektorów oraz kadry zarządzającej firm, korporacji a także właścicieli dużych małych firm prywatnych oraz imiennie do osób podróżujących. Karta Programu zapewnia uczestnikom Programu Członkostwa możliwość korzystania z niżej opisanych rabatów i przywilejów podczas pobytów w hotelach i restauracjach objętych Programem. 

Warunki ogólne 

Karta Programu Panorama Hotels jest kartą imienną z wytłoczonym imieniem i nazwiskiem posiadacza karty, numerem ewidencyjnym i datą ważności. Okres ważności karty wynosi 12 miesięcy od daty jej wystawienia. Karta jest nieważna bez podpisu posiadacza na jej odwrocie. Karty nie można sprzedać, nie można również scedować praw na inną osobę. Karta nie jest kartą płatniczą w rozumieniu art.4 ust 1 pkt4 ustawy Prawo bankowe( tj.Dz.U. z 2002r.,nr72, poz.665ze zm.). Karta jest własnością firmy BDB PROJECT i musi zostać zwrócona na jej żądanie.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE ORAZ SPRZEDAŻ KART:

BDB Project Panorama Hotels
Biuro Obsługi Klienta

ul. Buszycka 9A lokal 2, 02-869 Warszawa, Poland

e-mail: biuro@panoramahotels.pl

tel./fax:+48 22 643 92 58

tel.kom.:+48 696 432 566


od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 16.00