Bony członkowskie


Bon na bezpłatny nocleg

 • Bon na jeden bezpłatny nocleg ze śniadaniem dla posiadacza karty wraz z osobą towarzyszącą do zrealizowania w dwuosobowym pokoju standardowym, w dowolnie wybranym hotelu należącym do Programu Panorama Hotels.
 • Zrealizowanie bonu zależy od posiadania przez hotel wolnych miejsc.
 • Bon jest ważny wyłącznie z kartą członkowską, do której został dołączony i którą należy okazać podczas zameldowania.

Bon restauracyjny

 • Bon restauracyjny o wartości 50 PLN - do wykorzystania w dowolnie wybranej restauracji hotelu należącego do Programu Panorama Hotels.
 • Bon jest ważny wyłącznie z kartą członkowską, do której został dołączony i którą należy okazać przed złożeniem zamówienia.
 • Bon do zrealizowania wyłącznie przy złożeniu zamówienia bezpośrednio w restauracji, nie może on być łączony z innymi promocjami.

Bon podwyższający standard

 • Bon umożliwiający jednorazowe, bezpłatne podwyższenie standardu pokoju o jedną kategorię, w dowolnie wybranym hotelu należącym do Programu Panorama Hotels.
 • Zrealizowanie bonu zależy od posiadania przez hotel wolnych miejsc.
 • Bon nie może być łączony z bonem na bezpłatny nocleg oraz z innymi promocjami.
 • Bon jest ważny wyłącznie z kartą członkowską, do której został dołączony i którą należy okazać podczas zameldowania.

Wszystkie Bony

 • Tracą ważność wraz z upływem terminu ważności karty członkowskiej do której zostały dołączone i którą należy okazać przed złożeniem zamówienia.
 • W przypadku zagubienia bonów duplikaty nie będą wydawane.
 • Bony nie są środkiem płatniczym, nie mogą zostać wymienione na gotówkę oraz przekazane osobie trzeciej.