Polityka prywatności


Szanowni Państwo,

Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, a więc i Polski, podlegają szczególnej ochronie. BDB PROJECT PANORAMA HOTELS respektuje wszystkie uprawnienia naszych klientów. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności, wydając RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które obowiązuje od 25.05.2018r.)

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowych przepisów i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do prawidłowości naszych działań.

RODO- to lepsza ochrona Państwa danych, kontrola nad tymi danymi i wiedza o tym co się z nimi dzieje.

Stosując RODO zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE )2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)( Dz. Urz. UE L119/1 informujemy, że

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH jest BDB PROJECT PANORAMA HOTELS, NIP 951 126 94 17, ul. Buszycka 9A lok 2, 02-869 WARSZAWA

tel/ fax: + 48 22 643 92 58, + 48 696 882 566, mail dedekowany RODO: bok@panoramahotels.pl

 

BDB PROJECT PANORAMA HOTELS CHRONI PAŃSTWA DANE ZGODNIE Z RODO.

 

 Pobierz politykę prywatności w wersji PDF